en fin tømmer ved Ribes Vikinger ved Ribe vikingecenter

en fin tømmer ved Ribes Vikinger ved Ribe vikingecenter

en fin tømmer ved Ribes Vikinger ved Ribe vikingecenter

I'm watching you!!