Svane unge ved Vognsbøæparken 20-05-21

Svane unge ved Vognsbølparken ved siden af sin mor

Svane unge ved Vognsbølparken ved siden af sin mor